Contact | sitemap | nieuwsbrief  Nederlands Français English
SKP nv
Industriezone
Ravenshout 7040
Industrieweg 137
3583 Beringen - Paal

T: +32 11 45 01 45
F: +32 11 45 01 46
Over SKP - Troeven - Veiligheid Over SKP - Troeven - Veiligheid
Foto's: Veiligheid

SKP nv kan er prat op gaan dat er in haar dertigjarig bestaan nog nooit een ongeval gebeurd is dat te wijten was aan productiefouten in de door hen geleverde hijs- of aanslagmaterialen. Dit is het gevolg van het strikte veiligheidsbeleid dat SKP nv voert: controle en nog eens controle. De CE-conformiteit-verklaring die sinds 1995 wettelijk wordt geëist, staat jammer genoeg in de praktijk namelijk niet steeds garant voor de onbetwiste veiligheid van het materiaal. SKP nv hanteert hier een duidelijk verschil tussen veilige en schijnveilige materialen. Enkel fabrikanten die zorgvuldig door SKP nv gescreend worden en die aan al hun veiligheidseisen voldoen worden aanvaard.

SKP nv houdt zich namelijk voor dat men niet werkt voor een klant, maar voor de werknemers van die klant die met hun materialen aan de slag gaan en wiens veiligheid SKP nv ten alle tijde gewaarborgd wil zien. SKP nv dringt bij haar klanten dan ook altijd aan op het gebruik van materialen waarvan de herkomst en fabrikant perfect duidelijk zijn en dit vanuit het motief: 'Je kiest zélf voor de veilighied van je medewerkers of andere mensen die zich op de werf bevinden'.

Voorts beschikt SKP nv over twee verticale testbanken om uw hijsgereedschap te testen, met name één van 10t en één van 80t. Deze trekbanken beschikken over een digitale meetcel, dewelke in staat zijn een rapport te genereren om de klant de absolute garantie te geven dat een toestel proefbelast is en dus in orde is.