Contact | sitemap | nieuwsbrief  Nederlands Français English
SKP nv
Industriezone
Ravenshout 7040
Industrieweg 137
3583 Beringen - Paal

T: +32 11 45 01 45
F: +32 11 45 01 46
Over SKP - Troeven - Certificaten Over SKP - Troeven - Certificaten
Foto's: Certificaten

In 1995 werd, door de Europese Gemeenschap, de verplichting opgelegd om afgewerkte producten te voorzien van een CE-conformiteitverklaring. In deze attesten verklaart de fabrikant/leverancier dat het materiaal conform is aan de Europese regelgeving is. Maar niet altijd is een CE-certificaat een garantie op veiligheid.

Een wildgroei aan producten van diverse fabrikanten, de ene al vindingrijker dan de andere, zorgt voor onduidelijkheden en verwarring bij de eindgebruiker. Veiligheid is voor SKP nv altijd hoogste prioriteit. Reeds vanaf de beginjaren van SKP was het al duidelijk dat er een meer gedreven controle noodzakelijk was om het kaf van het koren te scheiden.

SKP sloeg als eerste in België, meer dan 20 jaar geleden, de handen in elkaar met AIB (het hedendaagse Vinçotte) dat toen een gelijkvormigheidsmarkering introduceerde: het VGS label, wat staat voor “VeiligheidsGarantie - Garantie de Sécurite“. Tijdens een VGS procedure worden stalen genomen van componenten die onderworpen worden aan o.a. vermoeiingsproeven, breukproeven,…

Sinds de jaren ’80 is het VGS label een markering met de garantie voor veilige producten.

De Belgische overheid legt een verplichting op aan gebruikers van hijstoestellen om een keuring voor indienststelling uit te laten voeren alvorens de eerste ingebruikname. Dit dient te gebeuren door een erkend, onafhankelijk keuringsorganisme. SKP nv gaat hier verder in door dit voor de klant te doen, ook al is er geen enkele verplichting naar de leverancier toe. De filosofie van SKP nv is dan ook altijd geweest dat de klant onmiddellijk zijn aangekocht hijstoestel moet kunnen inzetten van zodra hij voorbij de poorten van SKP nv is.